Events Calendar

Events Calendar

CAIS Lansio prosiect cydymaith llys teuluol / CAIS Family Court Companion Project Launch
Thursday 30 January 2020, 12:00pm - 02:00pm

Lansio prosiect cydymaith llys teuluol

Fe'ch gwahoddir i lansiad swyddogol y prosiect arloesol Cydymaith Llys Teuluol, cysyniad newydd sy'n gweithio i gadw teuluoedd gyda'i gilydd.

Wedi'i noddi a' i lansio'n swyddogol gan Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru, hwn yw’r cyntaf o'i fath yng Nghymru a'r DU. Mae'r prosiect hwn yn bwriadu chwyldroi'r system llysoedd teuluol gan ganolbwyntio ar wella canlyniadau i blant.

Ble: Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd

Pryd: Dydd Iau 30ain lonawr 2020

Amser: 12-14:00 pm

Bwyd/lluniaeth: steil bwffe


Family Court Companion Project Launch

You are cordially invited to the launch of the pioneering Family Court Companion Project, an innovative new concept working to keep families together.

Sponsored and officially launched by Julie Morgan AM, Deputy Minister for Health and Social Services, Welsh Government, it is the first of its kind in Wales and the UK. This project is set to revolutionise the Family Court system with a focus on improving outcomes for children.

Where: Pierhead Building, Cardiff Bay

When: Thursday 30th January 2020

Time: 12-2:00pm

Food/Refreshments: Buffet Style