Events Calendar

Events Calendar

Implications of Brexit for Disabled People and Disabled People’s Organisations
Thursday 06 June 2019, 01:30am - 04:30pm

Wednesday 6th June at 13:30 – 16:30 Cardiff

Implications of Brexit for Disabled People and Disabled People’s Organisations (DPOs) in Wales. 

Location - Cardiff University’s Postgraduate Teaching Centre.  Register here

 

Mercher 6 Mehefin 13:30 - 16:30 Caerdydd

Goblygiadau Brexit ar gyfer pobl anabl & cyrff pobl anabl yng Nghymru.        

Lleoliad - Canolfan Dysgu Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd. Cofrestru yma