Mae’r Gronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol yn rhan o Gronfa Ymateb i Covid-19 Trydydd Sector Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 27 Mawrth 2020.

Mae’r gronfa ar gyfer mudiadau gwirfoddol sydd â chostau sy’n gysylltiedig â’r cynnydd mewn gweithgareddau gwirfoddoli ac addasu anghenion gwasanaeth mewn ymateb i coronafeirws. Bydd y gronfa hon yn sicrhau bod gan mudiadau gwirfoddol yr adnoddau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau ar yr adeg hon.

CYRRAEDD YN FUAN IAWN

Nawr mae’r cyllid wedi cadarnhau, rydym yn gweithio’n galed i lansio’n mor fuan ag posib a fyddwn ni’n cyfathrebu mwy yn y dyddiau canlynol. Gweler ein tudalen Diweddariadau ac arweiniad ar Covid-19 neu cofrestrwch am ddiweddariad dyddiol CGGC i wneud yn si┼Ár eich bod yn cadw lan gyda’r wybodaeth ddiweddaraf.

Er mwyn ceisio am arian, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Cais Amlbwrpas CGGC (PCA). Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gydag PCA, gallwch fewngofnodi trwy nodi’ch defnyddiwr a’ch cyfrinair newydd ar y sgrin gartref.

COFRESTRWCH GYDA PCA FEL EICH BOD YN BAROD I WNEUD CAIS

Gall fudiadau gofrestru trwy ymweld â’r wefan: map.wcva.cymru.

MWY AR CYLLID A COVID-19

Ewch i: Diweddariadau ac arweiniad ar COVID-19