cardff sustainable

We want Cardiff to become an inclusive, sustainable, healthy and productive city, using technology & data to enhance people’s lives. Learn how we plan to achieve this by reading our Smart City Road Map here:
https://www.smartcardiff.co.uk/

and tell us your views here:

The deadline for completing the survey

is Friday 27 March 2020.

Thank you

If you have difficulties in completing the questionnaire, please e-mail:- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rydym ni eisiau i Gaerdydd ddod yn ddinas gynhwysol, gynaliadwy, iach a chynhyrchiol, sy’n defnyddio technoleg a data i wella bywydau pobl. Dysgwch sut rydym yn bwriadu cyflawni hyn drwy ddarllen Map Ffordd Dinas Glyfar yma:
https://www.caerdyddglyfar.co.uk/

a rhowch eich barn i ni yma

Y dyddiad cau i gwblhau’r arolwg yw dydd Gwener 27 Mawrth 2020.

Diolch

Os ydych yn cael trafferth cwblhau’r holiadur, e-bostiwch:- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.