Siaradwch â ni

Oes gennych syniad am brosiect yng Nghaerdydd?

Meddwl am ymgeisio am grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol?

Byddwn yn ganolfan hamdden Llanishen ar dydd Llun yr ail o Fawrth i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

I gadw lle, e-bostiwch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu galw 02920 485 722

 

Talk to us

Have an idea for a project in Cardiff?

Thinking about applying for a grant from The National Lottery Community Fund?

We will be at Llanishen Leisure Centre, on Monday 2nd March to answer any questions you have.

To book a place email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or phone 02920 485 722