Mae’r ymgynghoriad ar gynigion cyllidebol 2020/21

Mae’r ymgynghoriad ar gynigion cyllidebol 2020/21 ar agor nawr!

Ewch i www.caerdydd.gov.uk/cyllideb i ddysgu popeth sydd i’w wybod am y gyllideb, gan gynnwys:

  • Trosolwg o Her y Gyllideb

  • Rhestr lawn o’r cynigion

  • Gwybodaeth am sut i gymryd rhan

Gallwch ddweud eich dweud ar y cynigion drwy:

  • Gymryd rhan yn yr holiadur ar-lein YMA

  • Cwblhau copi papur o’r holiadur, sydd ar gael mewn Hybiau a Llyfrgelloedd.

  • Cyfrannu at y drafodaeth ar-lein ar y cyfryngau cymdeithasol - @CyngorCaerdydd neu @CanYmchCdydd

Cwblhewch yr arolwg erbyn 31ain Ionawr 2020

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am hyn, neu os hoffech gael y wybodaeth mewn fformat gwahanol, e-bostiwch ni yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.