WCVA are delighted to announce the upcoming National Youth Work Conference:

When: 4th MARCH 2020

Where: CARDIFF CITY STADIUM

Who: YOUTH WORK PRACTITIONERS

Note: This is a DIARY MARKER only.  Further details of the event, including timings and content (plus how to book your place), will be released in due course.


Rydym yn falch o gyhoeddi’r Gynhadledd Genedlaethol Gwaith Ieuenctid:

Pryd: 4 MAWRTH 2020

Ble: STADIWM DINAS CAERDYDD

Pwy: YMARFERWYR GWAITH IEUENCTID

Sylwer: NODYN AR GYFER Y DYDDIADUR yw hwn. Bydd manylion pellach am y digwyddiad, gan gynnwys yr amserlen a’r cynnwys (a sut i archebu’ch lle), yn cael eu rhyddhau yn y man.