Your Community Enterprise Idea – Is it Feasible?

Could your community enterprise idea work? We will be looking at how you put together a feasibility study.

The course will provide participants with the knowledge, tools and methods to start to develop their own bespoke feasibility study.

Lunch will be provided during the event. 

Free Ticket


Eich Syniad am Fenter Gymunedol – A yw’n Ddichonadwy?

A allai eich syniad am fenter gymdeithasol weithio? Byddwn yn edrych ar sut i lunio astudiaeth dichonoldeb.

Bydd y cwrs yn darparu gwybodaeth, offer a dulliau i’r cyfranogwyr i ddechrau datblygu eu hastudiaeth dichonoldeb pwrpasol eu hunain.

Darperir cinio yn ystod y digwyddiad. 

Free Ticket