Charitable foundation seeks more applications from Wales

A major charitable foundation is urging small charities in Wales not to miss out on the chance to benefit from a year of leadership coaching from a team of business mentors along with £6,500 funding.

The Garfield Weston Foundation launched the Weston Charity Awards in Wales two years ago and wants more Welsh charities to apply this year. No charity is too small to be considered, selection is based on their readiness to work with a team of mentors on cracking their biggest challenges to put their charity on a sustainable footing long into the future.

The Awards celebrate and support great frontline charities working in the fields of community, welfare and youth. Run by the Garfield Weston Foundation with Pilotlight, who facilitate the coaching programme, charities with incomes under £5 million in Wales (including those with much smaller incomes) can apply from 2 December 2019 until 10 January 2020.

Charities can get one step ahead by familiarising themselves with the relatively quick application form at www.westoncharityawards.org 


Sefydliad elusennol yn gofyn am fwy o geisiadau o Gymru

Mae sefydliad elusennol anferth yn annog elusennau bach yng Nghymru i beidio â cholli’r cyfle i gael budd o hyfforddiant arweinyddiaeth am flwyddyn gan dîm o fentoriaid busnes yn ogystal â £6,500 o gyllid.

Lansiodd y Garfield Weston Foundation y Gwobrau Weston Charity yng Nghymru ddwy flynedd yn ôl ac eisiau mwy o elusennau o Gymru i ymgeisio’r flwyddyn hon. Nid oes yr un elusen yn rhy fychan i gael eu hystyried, mae dewisiadau yn seiliedig ar eu parodrwydd i weithio gyda thîm o fentoriaid ar drechu eu heriau mwyaf i roi eu helusen ar sylfaen gynaliadwy ymhell i’r dyfodol.

Mae’r gwobrau yn dathlu a chefnogi elusennau rheng flaen sy’n gweithio ym maes cymuned, llesiant a ieuenctid. Gall elusennau llai na £5 miliwn yng Nghymru (yn cynnwys y rheiny gydag incwm llawer llai) ymgeisio o’r 2 Rhagfyr hyd at 10 Ionawr 2020. Fe’i rhedir gan y Garfield Weston Foundation gyda Pilotlight, sy’n hwyluso’r rhaglen hyfforddi.

Gall elusennau fod un cam ar y blaen drwy ymgyfarwyddo’u hunain â’r ffurflen gais eithaf bychan ar www.westoncharityawards.org.