New Welsh Government anti-bullying guidance to challenge bullying in schools

They have published new anti-bullying guidance, which has been created to challenge bullying in schools in Wales.

The guidance, aimed at governing bodies for maintained schools, local authorities, parents, carers and children and young people, has been launched ahead of Anti-Bullying Week which starts Monday, November 11.

The guidance can be accessed at: https://gov.wales/anti-bullying-guidance

Welsh:

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau gwrth-fwlio newydd, sydd wedi cael eu creu i herio bwlio mewn ysgolion yng Nghymru.

Mae’r canllawiau wedi’u hanelu at gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir, awdurdodau lleol, rhieni, gofalwyr a phlant a phobl ifanc, ac fe’u lansiwyd ar drothwy Wythnos Gwrth-fwlio, sy’n cychwyn ddydd Llun, Tachwedd 11.

Gallwch weld y canllawiau yn: https://gov.cymru/anti-bullying-guidance