(via WCVA) 

 

Gweminar: Hawliau dinasyddion yr UE wedi Brexit

 

Ydych chi’n gweithio neu’n cefnogi gwladolion yr UE? Ydych chi wedi’ch drysu gan lefel y wybodaeth o amgylch statws preswylydd sefydlog yr UE?

Pa un ai eich bod yn cefnogi staff, darparwyr gwasanaeth neu wirfoddolwyr aelodau o wladwriaeth yr UE, mae mudiadau trydydd sector angen gwybodaeth glir i’w helpu i ddeall hawliau’r bobl maent yn eu cefnogi a’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt i’w helpu.

Ymunwch â’n gweminar gyda chynrychiolwyr o Dîm Pontio’r UE, Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit a CGGC i chwalu’r mythau ynghylch dyfodol mewnfudo yn y DU a hawliau gwladolion yr UE. Bydd cyfle hefyd am gwestiynau ac atebion gan ddirprwyon.

Sylwch mai yn Saesneg y cynhelir y gweminar.

Archebwch lle yma:https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-eu-citizens-rights-and-entitlements-post-brexit-tickets-77839406761


Webinar: EU citizens’ rights and entitlements post-Brexit

 

Do you work with or support EU nationals? Are you confused by the level of information around the EU settled status?

Whether supporting staff, service providers or volunteers from other EU member states, third sector organisations need clear information to help them understand the rights of the people they support and the services available to help them.

Join our webinar with representatives from Welsh Government’s EU Transition Team, Wales Civil Society Forum on Brexit and WCVA to bust some of the myths about the future of immigration in the UK and the rights of EU nationals. There will also be a chance for questions and answers from delegates.

Please note that the webinar will be delivered in English.

Book a place here:https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-eu-citizens-righs-and-entitlements-post-brexit-tickets-77839406761