Gofod Agored: y lle i rannu gwaith creadigol

Dathlwch Mis Hanes Pobl Dduon 2019

 

Gwaith a Bywyd Neil M.C. Sinclair - Awdur, ymgyrchwr a hanesydd Tiger Bay

Dyddiad: 17 Hydref 2019 (Pob trydydd dydd Iau o’r mis)

Amser: 5:30pm

Lleoliad: Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Cynulleidfa:  Oedolion

 

I gael mwy o wybodaeth edrychwch ar y poster sydd ynghlwm
Archebwch eich tocynnau AM DDIM ar www.openspacecardifflibrary.eventbrite.com neu ffoniwch 029 2078 0961

Dilynwch ni: @llgellcaerdydd ; www.facebook.com/gwasanaethllyfrgelloeddcaerdydd

++++++++++++++++++

Open Space: a place to share creative work

Celebrate Black History Month 2019

 

The Life and work of Neil M.C. Sinclair- Author, activist and Tiger Bay Historian

Date: 17 October 2019 (3rd Thursday of the Month)

Time:  5:30pm

Venue: Cardiff Central Library

Audience: Adults

Poster attached for more information.
Book your FREE tickets via www.openspacecardifflibrary.eventbrite.com or call us at 029 2078 0961

Follow us: @cdflibraries ; www.facebook.com/cardifflibraryservice

Neil M C Sinclair 17 10 19 CYM 

 

Neil M C Sinclair 17 10 19 ENG