Disability Wales Annual Conference and AGM 2019

The Future is Now! Claiming Our Rights as Disabled People

Tuesday 5th November, Cardiff City Stadium 10:30 – 16:30 (including DW AGM)

Don't delay book your place today!

Keynote Speakers

  • Deputy Minister & Chief Whip: Jane Hutt AM

Topic: Welsh Government commitments on disability rights and equality – Framework for Action on Disability: the Right to Independent Living

  • Future Generations Commissioner for Wales: Sophie Howe

Topic: What does the Wellbeing and Future Generations Act (2015) mean for disabled people – using the Act to create an inclusive society for present and future generations of disabled people

  • Guardian Journalist and Author: Dr Frances Ryan

Topic: themes from her book Crippled: Austerity and the Demonization of Disabled People

  • Deputy Director, Public Law Project: Sara Lomri

Topic: Public Law and Accountability

Join us for lively discussion and hear from experts living and working in the field of disability and human rights.  The day will provide food for thought and be sure to inspire you!

Interested? Book your place now to avoid disappointment. If you have any difficulty booking through Eventbrite please telephone the office on 029 20887325 or email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Cynhadledd Flynyddol a CCB Anabledd Cymru 2019

Dyma’r Dyfodol! Mynnu ein Hawliau fel Pobl Anabl

10:30 - 16:30 Mawrth 5 Tachwedd, Stadiwm Dinas Caerdydd (+ cyfarfod cyffredinol blynyddol AC)

Bwcio eich lle heddiw!

Prif Siaradwyr

  • Dirprwy Weinidog & Prif Chwip: Jane Hutt AC

Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru ar hawliau anabledd a chydraddoldeb - Fframwaith Gweithredu ar Anabledd: yr Hawl i Fyw’n Annibynnol

  • Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: Sophie Howe

Goblygiadau Deddf Llesiant & Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) i bobl anabl - defnyddio’r Ddeddf er creu cymdeithas gynhwysol ar gyfer pobl anabl yn awr ac yn y dyfodol

  • Newyddiadurwraig Guardian ac awdur: Dr Frances Ryan

Themau o’i llyfr Crippled: Austerity and the Demonization of Disabled People

  • Dirprwy Gyfarwyddwraig, Public Law Project: Sara Lomri

Cyfraith Gyhoeddus ac Atebolrwydd

Ymunwch â ni am drafodaethau bywiog a chlywed gan arbenigwyr yn byw a gweithio ym meysydd anabledd a hawliau dynol. Diwrnod i’ch ysbrydoli!

Diddordeb? Neilltuwch eich lle er osgoi siom. Os bydd unrhyw anhawster wrth geisio bwcio drwy Eventbrite galwch y swyddfa ar 029 2088 7325 neu ebost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.