(via CULT Cymru)

GWEITHDAI LLAIS/VOICE WORKSHOPS
Gweithdy Ynganu Safonol / Received Pronunciation
Iau 19eg Medi /Thursday 19th September 2019

Nod y gweithdy hanner diwrnod yw galluogi actorion i archwilio ac ymarfer defnyddio Ynganu Safonol (RP) i ddatblygu'r acen ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr.

The aim of this half day workshop is to enable actors to examine and practice using Received Pronunciation (RP) to develop the accent for TV, Film and Theatre.

Lleoliad/Venue
Caerdydd/Cardiff

Archebu/Book
 
Gweithdy Llais Americanaidd Cyffredinol Modern 
Modern General American Voice Workshop

Iau  10fed Hydref/ Thursday 10th October 2019

Nod y gweithdy hanner diwrnod yw galluogi actorion i archwilio ac ymarfer defnyddio llais Americanaidd i ddatblygu'r acen ar gyfer Teledu, Ffilm a Theatr.  Yn ystod y gweithdy hwn, byddwch yn archwilio hanfodion yr acen hon ac yn ymarfer ei chyseiniant a'i leoliad.

The aim of this half day workshop is to enable actors to examine and practice using modern American to develop the accent for TV, Film and Theatre. During this workshop you will explore the fundamentals of the accent and practice its resonance and placement.

Lleoliad/Venue
Caerdydd/Cardiff
 

Archebu/Book