Children In Wales Training

 

Understanding Autism/ Deall Awtistiaeth

12th September 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now| Archebwch Nawr

 

Young People & Substance Misuse

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio Sylweddau

24th September 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr

 

Supervision: A Model for Practice

Goruchwyliaeth: Model ar gyfer Ymarfer

25th & 26th September 2019 - Cardiff | Cerdydd

Book Now| Archebwch Nawr

 

Safeguarding for the Designated Child Protection Person

Diogelu i'r Person Dynodedig ar Gyfer Amddiffyn Plant

2nd & 3rd October 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr

 

Safeguarding Disabled Children

Diogelu Plant Anabl

10th October 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr

 

Neglect – Understanding the impact and keeping the child in focus

Esgeuluso – Deall yr effaith a chadw’r ffocws ar y plentyn

15th October 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr

 

Safeguarding Children & Young People - Level 2 (not accredited)

Diogelu Plant a Phobl Ifanc - Lefel 2

(heb ei achredu)

17th October 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr

 

Poverty Awareness

Ymwybyddiaeth o Dlodi Plant

18th October 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr

 

County Lines Exploitation

Ecsbloetio Llinellau Sirol

21st October 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr

 

Motivational Interviewing

Cyfweld Cymhellol

23rd & 24th October 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr

 

‘Sex, Lies & the Internet’ 

‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’

25th October 2019 - Cardiff | Caerdydd

Book Now | Archebwch Nawr