Mae Gwobrau Tiwtor Ysbrydoli! ar agor ar gyfer enwebiadau!

Mae Gwobrau Ysbrydoli! yn dathlu'r effaith a gaiff tiwtoriaid wrth gefnogi oedolion sy'n ddysgwyr i gyflawni eu potensial a thrawsnewid eu bywydau.

Mae'r broses enwebu yn awr AR AGOR - mae gennych tan ddydd Llun 7 Hydref i gyflwyno eich enwebiad.

Tu ôl i bob dysgwr llwyddiannus mae tiwtor neu fentor sy'n ysbrydoli

Caiff Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid eu cydlynu gan y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a'u cefnogi gan NTFW, Colegau Cymru, Canolfan Dysgu Cymreg Genedlaethol, Prifysgolion Cymru, Partneriaeth Addysg Oedolion Cymru.

 

Rydym yn edrych am diwtoriaid a mentoriaid o'r gosodiadau dilynol: 

  • Addysg Uwch
  • Addysg Bellach
  • Gosodiad Gweithle
  • Addysg Gymunedol
  • Cymraeg i Oedolion
  • Ysgol neu osodiad arall

 

 Lawrlwythwch y dogfennau dilynol i lenwi eich ffurflen enwebu. 

Ffurflen enwebu Gwobrau Ysbrydoli! Tiwtoriaid
Dalen categorïau a chanllawiau
Cyngor da ar sut i ysgrifennu enwebiad llwyddiannus

 

Nodwch: ni chaiff y dyddiad cau ei ymestyn eleni, felly rhowch ddigon o amser i'ch hunan i anfon eich enwebiad erbyn y dyddiad cau.  

Ar ôl ei llenwi, e-bostiwch eich ffurflen enwebu atThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ei phostio:

Sefydliad Dysgu a Gwaith, 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB 

Os ydych angen unrhyw gymorth gyda'ch enwebiad, cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.