Cyllid Cymunedol Comic Relief yng Nghymru/Comic Relief Community Funding in Wales

Bydd grantiau Comic Relief ar gyfer gweithgarwch lleol dan arweiniad y gymuned rhwng £1,000 a £10,000 a grantiau meithrin gallu rhwng £30,000 a £60,000 ar gael i fudiadau y mae eu hincwm blynyddol o dan £250,000 – Yn agor i geisiadau ar 22 Gorffennaf 2019

Cyllid Cymunedol Comic Relief yng Nghymru

Cynllun peilot i ariannu gweithgarwch cymunedol i ysgogi newid cymdeithasol positif, parhaol ledled Cymru:

-          Grantiau rhwng £1,000 – £10,000 neu £30,000 – £60,000

-          Ar gyfer grwpiau y mae eu hincwm blynyddol o dan £250,000

-          Proses ymgeisio hawdd

-          Arweiniad a chymorth ar gael gan eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol

-          Yn agor i geisiadau ar 22 Gorffennaf 2019, ac yn cau ar 31 Hydref 2019

I gael gwybod mwy ewch i – www.cefnogitrydyddsector.cymru

 

Comic Relief grants for community led action - £1,000 - £10,000 for local activity and capacity building grants between £30,000 and £60,000 will be available for organisations with an annual income of less than £250,000 – Open for applications from July 22 2019

Comic Relief Community Funding in Wales

A pilot scheme to fund community led action bringing about positive, lasting social change throughout Wales:

-          Grants between £1,000 – £10,000 or £30,000 – £60,000

-          For groups with an annual income less than £250,000

-          Easy application process

-          Guidance and support available from your local County Voluntary Council

-          Open for applications 22 July 2019, closing date 31 October 2019

To find out more visit – www.thirdsectorsupport.wales

 

For other current funding opportunities head to: https://www.c3sc.org.uk/support/funding/current-funding