Who will you nominate as a “Woman in Leadership” this year?


DOWNLOAD A NOMINATION DOCUMENT HERE 

(Nominations close on Friday 7th June at midnight)

WOMEN IN LEADERSHIP
This category is open to women in leadership roles in every sector (Public, Private, Voluntary or Social Enterprise) and at whatever level of responsibility in the organisation or business.

Sponsored by Cardiff School of Management, Cardiff Metropolitan University

 

Ydych chi'n nabod "Merch mewn Arweinyddiaeth" sy'n haeddu cael ei henwebu ar gyfer Gwobr Arwain Cymru?


LLWYTHWCH DDOGFEN ENWEBU I LAWR 

((Enwebiadau yn cau Dydd Gwener Mehefin 7ed am hanner nos)

MERCHED MEWN ARWEINYDDIAETH
Mae’r categori hwn yn agored i ferched mewn rolau arweiniol ym mhob sector (Cyhoeddus, Preifat, Gwirfoddol neu Fenter Gymdeithasol) ac ar ba lefel bynnag o gyfrifoldeb yn y sefydliad neu’r busnes.

Noddir gan Ysgol Reolaeth Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd