INVITATION TO LGBTIQ Gypsy, Roma & Traveller Conference

The National Assembly for Wales, Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1NA

Thursday 4th July 2019 – 18.00pm – 20.00pm

Jane Hutt, Deputy Minister and Chief Whip will open the event

 

Romani logo

 

The Romani Cultural & Arts Company (RCAC) is proud to invite you to the LGBTIQ Gypsy, Roma & Traveller (GRT) Conference. The event, hosted by National Assembly for Wales, will feature Dr Daniel Baker (England) and Christine Lee (Wales) plus guests including Vera Kurtic (Council of Europe/Serbia) Dezso Mate (Hungary). This varied range of speakers with their diverse areas of expertise will open up debate regarding LGBTIQ issues as they relate to GRT individuals and communities.

This event is one of many that RCAC is currently co-ordinating. We are excited to be giving a ‘minority within a minority’ a platform and a voice. This LGBTIQ GRT conference presents a unique opportunity to participate in discussion with an international panel of inspiring speakers. 

 

GWAHODDIAD I Gynhadledd Sipsiwn, Roma a Theithwyr LHDTRhQ

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 o 18.00pm tan 20.00pm

Bydd Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn agor y noswaith

 

Romani logo

 

Mae Cwmni Diwylliant a Chelf Romani yn falch o'ch gwahodd i Gynhadledd Sipsiwn, Roma a Theithwyr LHDTRhQ. Cynhelir y digwyddiad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, ac ymhlith y prif siaradwyr bydd Dr Daniel Baker (Lloegr) a Christine Lee (Cymru) ynghyd â gwesteion eraill, gan gynnwys Vera Kurtic (Cyngor Ewrop/Serbia) a Dezso Mate (Hwngari). Bydd yr amrywiaeth siaradwyr â gwahanol feysydd arbenigedd yn ysgogi'r drafodaeth ynghylch materion LHDTRhQ mewn perthynas â Sipsiwn, Roma a Theithwyr fel unigolion a chymunedau.

Mae'r digwyddiad yn un o nifer y mae Cwmni Diwylliant a Chelf Romani yn eu cydgysylltu ar hyn o bryd. Mae'n gyffrous ein bod yn gallu rhoi llwyfan a llais i 'leiafrif o fewn lleiafrif'. Mae'r gynhadledd Sipsiwn, Roma a Theithwyr LHDTRhQ hon yn gyfle unigryw i gymryd rhan mewn trafodaeth gyda phanel rhyngwladol o siaradwyr a fydd yn eich ysbrydoli.