Cardiff Commitment Employer Engagement Event

Sponsored by Cardiff Metropolitan University

 

cardiff met logo

 

We would like to invite you to the Archers Arena (behind the Tennis Centre) of Cardiff Metropolitan University, Cyncoed Campus, on Thursday 13th June, 9.00am-11.00am, to keep informed on the initiative’s progress and opportunities for you to engage with schools, young people and business in Cardiff.

Cardiff Metropolitan University

Cyncoed Campus, Archers Arena

Thursday 13th June, 9.00am-11.00am

Click here to register

Please join us and see how you as employers and education providers can have a real say in how we develop Cardiff’s young people into the workforce of the future.

For more information please contact Victoria Poole on 02920 788565 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

Digwyddiad Ymrwymiad Cyflogwyr Ymrwymiad Caerdydd

Noddir gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd

 

cardiff met logo

 

Hoffem eich gwahodd i Arena'r Saethyddion (tu ôl i'r Ganolfan Denis) ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed, ar ddydd Iau 13 Mehefin, 9.00am-11.00am, i gael gwybodaeth am gynnydd y fenter a chyfleoedd i chi ymgysylltu ag ysgolion , pobl ifanc a busnes yng Nghaerdydd.

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Campws Cyncoed, Arena'r Saethyddion

Dydd Iau 13 Mehefin, 9.00am-11.00am

Cliciwch yma i gofrestru

Ymunwch â ni i weld sut y gallwch chi fel cyflogwyr a darparwyr addysg gael llais go iawn yn y ffordd yr ydym yn datblygu pobl ifanc Caerdydd i weithlu'r dyfodol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Victoria Poole ar 02920 788565 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..