The third sector’s role in delivering Wales’ long-term plan for health and social care – A Healthier Wales

23 May 2019 in the Cardiff City Stadium


Welsh Government’s ten-year plan for A Healthier Wales sets a single, shared vision for health and social care in Wales,in which the third sector, both the paid and unpaid workforce, including volunteers and unpaid carers, play an integral part.


This free conference is for third sector organisations and public sector teams working at a strategic and/or senioroperational level. It’s a chance to explore the key role for the third sector in realising how the ambitious vision can be made into reality.


To reserve a space, please e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Swyddogaeth y trydydd sector wrth gyflawni cynllun hirdymor Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol – Cymru Iachach


23 Mai 2019, Stadiwm Dinas Caerdydd


Mae cynllun deng mlynedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru Iachach yn nodi gweledigaeth sengl, ar y cyd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, lle bydd y trydydd sector, y gweithlu cyflogedig a di-dâl, gan gynnwys gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl, yn chwarae rhan annatod.


Mae’r gynhadledd hon, sydd am ddim, wedi’i threfnu ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector a thimau’r sector cyhoeddus sy’n gweithio ar lefel strategol a/neu lefel weithredol uwch. Mae’n gyfle i edrych ar swyddogaeth allweddol y trydydd sector wrth droi’r weledigaeth uchelgeisiol yn realiti.


I gadw lle, anfonwch e-bost at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.