Welsh Government’s Wales for Africa Grant Scheme – Second round now open for applications

WCVA is delighted to announce the second round of the Wales for Africa Grant scheme for Small grants between £500 - £5,000 is now open. There is £53,865 available for small grants in this round.

There will also be the opportunity to apply for one larger Multi-Year project valued up to £50,000

 

Deadline for applications

Small grants – 23rd November 2018

Multi- Year grant – 30th November 2018

 

Please visit our website www.wcva.org.uk/WalesAfrica for further information about the scheme and guidance on how to apply.

If you have any questions, please contact the WCVA grants team at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Follow @wcvafunding on Twitter for general funding announcements from the Wales for Africa grant schemes and other WCVA schemes.

 

Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru – Ail rownd ar agor nawr i geisiadau

Mae WCVA wrth ei fodd o gyhoeddi bod ail rownd cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica ar gyfer grantiau Bychain rhwng £500 a £5,000 ar agor nawr. Mae £53,865 ar gael i grantiau bychain yn y rownd hon.

Bydd cyfle hefyd i ymgeisio am un prosiect mawr Amlflwyddyn gwerth hyd at £50,000.

 

Dyddiad cau i ymgeisio

Grantiau bychain – 23ain Tachwedd 2018

Grant Amlflwyddyn – 30ain Tachwedd 2018

 

Ewch ar ein gwefan www.wcva.org.uk/funding/wales-for-africa?seq.lang=cy-GB

i gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ac arweiniad ar sut i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â thîm grantiau WCVA drwy ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Dilynwch @wcvafunding ar Twitter i weld cyhoeddiadau cyffredinol am gyllid gan gynlluniau grant Cymru o Blaid Affrica a rhai o gynlluniau eraill WCVA.