We are calling for Welsh speakers working in the third sector and with connections to the health and social care.  Strategic Research and Insight (SRI) is running a focus group in Welsh around PHW principles of Community Engagement for Empowerment. The focus group will be in Welsh and will take place near Cardiff on the 14th November. Please get back to us on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. if you wish to volunteer to take part. Individuals will not be named on the final reports or publications.

Rydym yn galw i siaradwyr Cymraeg sy'n gweithio yn y trydydd sector a chyda chysylltiadau i iechyd a gofal cymdeithasol.  Bydd Strategic Research and Insight (SRI)yn rhedeg grŵp ffocws yn Gymraeg o amgylch egwyddorion ICC o Ymgysylltu â'r Gymuned ar gyfer Grymuso. Bydd y grŵp ffocws yn Gymraeg a bydd yn digwydd ger Caerdydd ar 14 Tachwedd. Os gwelwch yn dda mynd yn ôl i ni ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os ydych yn dymuno gwirfoddoli i gymryd rhan. Ni fydd unigolion yn cael eu henwi ar yr adroddiadau terfynol neu gyhoeddiadau.