Datblygu potensial Gwirfoddoli mewn Digwyddiadau
Gweithiodd prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru gyda chwe mudiad i roi prawf ar wahanol ffyrdd o wireddu potensial a gwella’r profiad o wirfoddoli mewn digwyddiadau.

Os ydych yn mynd draw i'r Eisteddfod ym Môn, ymunwch â Ysryd ddydd Iau 10fed Awst 1130 - 1230 yn stondin WCVA, ar gyfer panel trafod yngl┼Ěn ag arwyddocâd gwirfoddoli mewn digwyddiadau.  Bydd partneriaid prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru yn rhannu rhai o'r pethau maent wedi'u dysgu, a'u gweledigaeth i ddatblygu gwirfoddoli yn nigwyddiadau eu mudiadau.

Mae cyfle i ymuno â gweminar ddydd Mercher 6ed Medi 1400 - 1500 a fydd yn cyflwyno'r adnoddau sydd ar gael yn sgil prosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru, gan gynnwys pecyn cymorth arlein ac astudiaethau achos. I gadw'ch lle cofrestrwch arlein

Os oes gennych gwestiwn am y naill ddigwyddiad neu'r llall cysylltwch â Fiona Liddell This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 029 2043 1730

Developing the potential of Event Volunteering
The Volunteering Spirit Wales project worked with six partner organisations to try out different ways of realising the potential and improving the experience of event volunteering.

If you are heading for the Eisteddfod in Anglesey, come and join Spirit on Thursday 10th August 1130 - 1230 at the WCVA stand, for a panel discussion about the significance of event volunteering.  Partners of the Volunteering Spirit Wales project will share something of what they have learned, and their vision for developing event volunteering within their organisations.

There is an opportunity to join a webinar on Wednesday 6th September 1400 - 1500 which will introduce the resources that are available as a legacy of the Volunteering Spirit Wales Project, including the online toolkit and case studies. To book your place please sign up online

For any enquiries about either event please contact Fiona Liddell This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 029 2043 1730