Please find attached details of the Charity Commission’s upcoming public meeting, taking place on Thursday 29 June, 11.30am -3.30pm at Cardiff City Stadium. The attached information includes an agenda and details of how to register your attendance:

https://www.gov.uk/government/news/charity-commission-to-hold-public-meeting-in-cardiff

 

Gwelwch isod fanylion i gyfarfod cyhoeddus y Comisiwn Elusennau sydd i'w gynnal ar ddydd Iau 29 Mehefin 11:30 yb – 3.30yp yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Mae'r wybodaeth yma yn cynnwys yr agenda a manylion am sut i gofrestru:

https://www.gov.uk/government/news/charity-commission-to-hold-public-meeting-in-cardiff.cy