Directories of Support and Services

folder Directories of Support and Services

Documents

pdf Shopping Food delivery services - 6 May 2020 (Cymraeg).

By 10 downloads

Download (pdf, 428 KB)

Shopping Food delivery services - 6 May 2020 (Cymraeg).pdf

Mae'r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau trydydd sector a all helpu gyda siopa neu ddosbarthu bwyd yn ystod argyfwng Covid-19.
Gall y rhain amrywio o bryd i'w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae'n bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth.

pdf Domestic abuse and safeguarding - 6 May 2020 (Cymraeg)

By 4 downloads

Download (pdf, 419 KB)

Domestic abuse and safeguarding - 6 May 2020 (Cymraeg).pdf

Mae'r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau trydydd sector a all helpu'r sawl yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig a diogelu yn ystod argyfwng Covid-19. Pwysig yw cofio, yn ystod Covid-19, bod diogelu yn parhau i fod yn berthnasol i bawb.
Gall y rhain amrywio o bryd i'w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae'n bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth.

pdf Transport services - 20 April 2020 (Cymraeg)

By 9 downloads

Download (pdf, 387 KB)

Transport services - 20 April 2020 (Cymraeg).pdf

Mae'r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau trydydd sector a all helpu gyda gwasanaethau cludiant yn ystod argyfwng Covid-19. Gall y rhain amrywio o bryd i'w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae'n bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth.

pdf Keysafe adapatations and handyperson services - 20 April 2020 (Cymraeg)

By 5 downloads

Download (pdf, 393 KB)

Keysafe adapatations and handyperson services - 20 April 2020 (Cymraeg).pdf

Mae'r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau trydydd sector a all helpu gyda gwasanaethau sêff allweddi, addasiadau a thasgmyn yn ystod argyfwng Covid-19.
Gall y rhain amrywio o bryd i'w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae'n bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth. Mae pob un ohonynt yn dilyn yr argymhellion ar gadw pellter cymdeithasol.

pdf Emotional Wellbeing service directory - 29 April 2020 (Cymraeg)

By 11 downloads

Download (pdf, 448 KB)

Emotional Wellbeing service directory - 29 April 2020 (Cymraeg).pdf

Mae'r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau, cefnogaeth a llinellau cymorth trydydd sector a all helpu gyda llesiant emosiynol yn ystod argyfwng Covid-19. Gall y rhain amrywio o bryd i'w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae'n bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth.

pdf Shopping Food delivery services - 6 May 2020

By 56 downloads

Download (pdf, 426 KB)

Shopping Food delivery services - 6 May 2020.pdf

This short directory provides information about third sector services, which can help with shopping or food delivery during the Covid-19 crisis. These may change from time to time and depend on staff and volunteers, and may not be able to respond to all requests for support.

pdf Emotional Wellbeing service directory - 29 April 2020

By 12 downloads

Download (pdf, 445 KB)

Emotional Wellbeing service directory - 29 April 2020.pdf

This short directory provides information about third sector services, support and helplines, which can help re emotional wellbeing during the Covid-19 crisis. These may change from time to time and depend on staff and volunteers, and may not be able to respond to all requests for support

pdf Domestic abuse and safeguarding - 6 May 2020

By 11 downloads

Download (pdf, 420 KB)

Domestic abuse and safeguarding - 6 May 2020.pdf

This short directory provides information about third sector services, which can help those affected by domestic abuse and safeguarding during the Covid-19 crisis. It is important to remember that during Covid-19, safeguarding remains every ones business.

pdf Keysafe, adapatations and handyperson services 20 April 2020

By 23 downloads

Download (pdf, 141 KB)

Keysafe, adapatations and handyperson services - 20 April 2020.pdf

  • Emotional Wellbeing Service 22 April 2020 - please can this replace the existing directory for these services (15 April)
  • Keysafe, adaptations and handypersons - new directory
  • Shopping Food delivery services - new directory
  • Transport services - new directory

 

pdf Transport services 20 April 2020

By 22 downloads

Download (pdf, 136 KB)

Transport services - 20 April 2020.pdf

  • Emotional Wellbeing Service 22 April 2020 - please can this replace the existing directory for these services (15 April)
  • Keysafe, adaptations and handypersons - new directory
  • Shopping Food delivery services - new directory
  • Transport services - new directory

 

default C3SC - Cardiff Third Sector and COVID-19 Survey

By 23 downloads

C3SC - Cardiff Third Sector and COVID-19 Survey   

We are being asked to provide information about the impacts the COVID-19 pandemic is having on the Third Sector and Communities in Cardiff and how the sector is responding to the new challenges. Help us better support you by completing this short survey.